Het succes van uw project heeft u grotendeels in eigen hand. U heeft de juiste kennis, de juiste mensen en de motivatie. Daarbij wilt u niet afgeleid worden door ingewikkelde administratieve werkzaamheden, of de onzekerheid of u wel aan alle voorwaarden voldoet.

Onze dienstverlening is gericht op de financiële, administratieve en juridische uitvoeringsaspecten van uw project, in alle fasen van het project.

Wij kunnen u, of uw consortium ondersteunen bij:
>  Indieningsproces subsidieaanvraag;
>  Opstellen en toetsen projectbudget;
>  Projectadministratie;
>  Projectmanagement en -control;
>  Voorbereiden dossier voor accountantsverklaring;
>  Ad hoc adviesvragen inzake Horizon2020;

Indien u interesse heeft in onze dienstverlening vernemen wij dat graag via het contactformulier.