De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Informatie betreffende Horizon 2020 is ontleend aan de informatie van de Europese Commissie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment