Gefeliciteerd! Uw project is goedgekeurd. Wat nu??

De toekenning van de subsidie is niet het einde, maar juist het begin! De subsidie wordt immers toegekend onder de voorwaarde dat ten eerste het project wordt uitgevoerd, ten tweede dat dit gebeurt binnen de regels die verbonden zijn aan de subsidie. Het verdient daarom aanbeveling om direct vanaf de start aandacht te besteden aan de “inbedding” van het project in uw organisatie.

Direct na goedkeuring van uw project zal de Europese Commissie contact met u opnemen, of met de coördinator van het project, om het proces tot ondertekening van de grant agreement te bespreken. De Grant Agreement is een contract tussen de Europese Commissie en de subsidieontvanger(s). In de Grant Agreement staan alle financiële en juridische voorwaarden beschreven waaraan voldaan moet worden. De Grant Agreement is dus een zeer belangrijk document. Het is echter ook een omvangrijk en ingewikkeld document. Het is daarom noodzakelijk om bewust tijd te reserveren om dit document te bestuderen, of hierover advies in te winnen.

Nadat de grant agreement door alle partijen is ondertekend kan het project starten. Voor projecten met meerdere deelnemers is het gebruikelijk dat zo spoedig mogelijk een kick-off meeting wordt georganiseerd, waar de deelnemers onderlinge afspraken over de uitvoering van het project kunnen maken.

Voor de uitvoering en inbedding van het project in uw organisatie is het nu van belang om voorzieningen te maken voor:
>   Inplannen medewerkers;
>   Cashplanning project;
>   Projectmanagement (inhoudelijk en financieel);
>   Projectadministratie;
>   |Enz.

In het menu onder projectmanagement vindt u meer informatie over
De Grant Agreement
> Projectadministratie en projectcontrol
> Rapportages en projectwijzigingen
> Accountantscontrole