Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014

Het SME instrument van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Het sme instrument zet de Europese Commissie (EC) in binnen de pijlers industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen (zie Wat is Horizon 2020?).  Elke maatschappelijke uitdaging of sleuteltechnologie heeft een thematische visie bepaald waarbinnen projectaanvragen moeten passen. Dus alhoewel het sme instrument open staat voor alle MKB ondernemingen en voor vele onderwerpen, dient het voorstel wel binnen een thematische visie te passen. De thema’s waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend worden benoemd in de call for proposals.

Drie fases

Het SME instrument bestaat uit 3 fases:

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

 • Subsidie voor de kosten van het (laten) uitvoeren van technische en economische haalbaarheid;
 • Financiering +/- €50.000
 • Verwachte doorlooptijd project 6 maanden

 

Fase 2: R&D / demonstratie fase

 • Subsidie voor het “marktrijp” maken van product, proces, of dienst
 • Geen onderzoek!
 • 70% subsidie voor gemaakte en betaalde kosten
 • Individuele ondernemer of samenwerkingsverband, gezamenlijke toetreding markt, onderzoeksinstellingen alleen via onderaanneming
 • Financiering €1 tot €2,5 miljoen
 • Verwachte doorlooptijd project 12-24 maanden

 

Fase 3: Commercialisatiefase

 • Financieringsinstrument via de Europese Investerings Bank (dus geen subsidie)
 • Lening of aandeel in onderneming
 • Daadwerkelijke marktintroductie

Voor elke fase kunt u een projectaanvraag indienen. Dat kan op elk moment. Het mkb-instrument werkt met een continu open oproep. Deze oproep heeft 4 deadlines (cut off dates) per jaar.  Een bedrijf kan maximaal één keer per jaar indienen. Dat doet u individueel, eventueel samen met andere mkb-bedrijven als partner. Andere organisaties zoals kennisinstellingen kunnen alleen via onder aanneming meedoen.

Aan iedere deelnemer aan het SME instrument (subsidieontvanger) wordt tevens ondersteuning en coaching ter beschikking gesteld vanuit de EC.

Beoordeling van de projectaanvraag

De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 4 punten:

•    Excellentie van de innovatie (met benodigd risico)
•    Commercieel potentieel (de business case)
•    Economische impact
•    De potentie van het team om doelen te bereiken

Naar verwachting zullen er zeer veel aanvragen ingediend worden door heel Europa. Met andere woorden, uitsluitend de beste aanvragen zullen gehonoreerd worden (naar verwachting ca. 5-10%). U dient dus voldoende tijd te reserveren voor een excellente aanvraag!

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014

Meer informatie vindt u op de site van RVO of van de Europese Commissie. Ook kunt u contact met ons opnemen via deze link.